(14)(15)(25), (20)(15) (20)(18)(21)(12)(25) (2)(5)(7)(9)(14):

(5)(22)(5)(18)(25)(20)(8)(9)(14)(7)'(19) (3)(8)(1)(14)(7)(5)(4).

(6)(1)(3)(20)(19):

ONE: (14)(15)(20) (15)(14)(12)(25) (1)(13) (1) (15).(11)., (9)'(22)(5) (14)(5)(22)(5)(18) (6)(5)(12)(20) (2)(5)(20)(20)(5)(18).

TWO: (exclamation) (asterix pound)(leftparantheses)(exclamation asterix)(exclamation asterix) (exclamation dollar)(percentage)(asterix

asterix)(percent) (exclamation asterix)(percent)(asterix rightparantheses) (dollar)(exclamation percent)(asterix dollar)(exclamation

dollar).

THREE: (16)(12)(5)(1)(19)(5) (5)(24)(16)(5)(18)(9)(5)(14)(3)(5) (19)(5)(14)(19)(1)(20)(9)(15)(14)(19) (9)(4)(5)(14)(20)(9)(3)(12)(5)

(20)(15) (20)(8)(5) (1)(14)(20)(9)(20)(8)(5)(19)(9)(19) (15)(6) (6)(5)(1)(18).  (9)'(22)(5) (2)(5)(7)(21)(14) (20)(8)(5) (19)(25)(14)

(20)(8)(5)(19)(9)(19) (15)(6) (25)(15)(21)(18) (6)(1)(14)(20)(1)(19)(9)(5)(19) (25)(5)(20) (21)(14)(4)(18)(5)(1)(13)(20).

FOUR: (15,14,5)(20,23,5,12,22,5)(20,23,5,12,22,5) // (20,8,9,18,20,5,5,14)(20,23,5,14,20,25,6,9,22,5) // (20,23,5,14,20,25)

(14,9,14,5)(20,8,9,18,20,5,5,14)(5,9,22,5) // (14,9,14,5)(14,9,14,5,20,5,5,14) // (14,9,14,5,20,5,5,14)(19,9,24,20,5,5,14)

(6,15,21,18,20,5,5,14)(20,2,5,14,20,25) // (20,23,5,14,20,25,20,8,18,5,5)(14,9,14,5)(20,23,5,14,20,25)(5,9,7,8,20) //

(20,8,9,18,20,5,5,14)(20,23,5,14,20,25,15,14,5)(14,9,14,5,20,5,5,14)(14,9,14,5)(20,8,18,5,5) // (6,15,21,18,20,5,5,14)

(6,9,6,20,5,5,14)(20,23,5,14,20,25,20,8,18,5,5). 

5: (FOURTEEN,NINE,FOURTEEN,FIVE) // (FIFTEEN,FOURTEEN,FIVE)(TWENTY,EIGHT,NINE,EIGHTEEN,TWENTY,FIVE,FIVE,FOURTEEN) //

(FOURTEEN,NINE,FOURTEEN,FIVE,TWENTY,FIVE,FIVE,FOURTEEN)(TWENTY,TWENTYTHREE,FIVE,FOURTEEN,TWENTY,TWENTYFIVE)

(FOURTEEN,NINE,FOURTEEN,FIVE)(TWENTY,TWENTYTHREE,FIVE,TWELVE,TWENTYTWO,FIVE)(TWENTY,TWENTYTHREE,FIVE,TWELVE,TWENTYTWO,FIVE) //

(FIVE,NINE,SEVEN,EIGHT,TWENTY)(SIX,NINE,TWENTYTWO,FIVE)(FIVE,NINE,SEVEN,EIGHT,TWENTY,FIVE,FIVE,FOURTEEN)(SIX,NINE,TWENTYTWO,FIVE)

(SIX,NINE,TWENTYTWO,FIVE) // (TWENTY,EIGHT,NINE,EIGHTEEN,TWENTY,FIVE,FIVE,FOURTEEN)(SIX,NINE,SIX,TWENTY,FIVE,FIVE,FOURTEEN)

(FIVE,NINE,SEVEN,EIGHT,TWENTY,FIVE,FIVE,FOURTEEN)(SIX,NINE,TWENTYTWO,FIVE) // (TWENTY,TWENTYTHREE,FIVE,FOURTEEN,TWENTY,TWENTYFIVE)

(FIVE,NINE,SEVEN,EIGHT,TWENTY)(FIFTEEN,FOURTEEN,FIVE)(SIX,FIFTEEN,TWENTYONE,EIGHTEEN,TWENTY,FIVE,FIVE,FOURTEEN) //

(SIX,NINE,TWENTYTWO,FIVE)(TWENTY,TWENTYTHREE,FIVE,FOURTEEN,TWENTY,TWENTYFIVE,TWENTY,TWENTYTHREE,FIFTEEN)(SIX,NINE,TWENTYTWO,FIVE)

(FIVE,NINE,SEVEN,EIGHT,TWENTY,FIVE,FIVE,FOURTEEN) // (TWENTY,TWENTYTHREE,FIFTEEN)(SIX,NINE,TWENTYTWO,FIVE)(NINETEEN,NINE,TWENTYFOUR)

(SIX,NINE,SIX,TWENTY,FIVE,FIVE,FOURTEEN)(FIVE,NINE,SEVEN,EIGHT,TWENTY,FIVE,FIVE,FOURTEEN)(SIX,NINE,TWENTYTWO,FIVE). 

ZES: U ZOU MIJ IN PERSOON niet KUNNEN ZIEN EVEN DIKWIJLS ALS U NAAR BENT GEBRUIKT.

I LOVE YOU ALL, ALWAYS.